מתנות לאביונים
 • 135

  1. Mazal Tov! May we merit Moshiach now, when all will be healed!
   Omen, Bevrocha

   Boruch Hashem!
  *Only proper comments will be allowed