מתנות לאביונים
 • Tefillas Haderech for Shuttle Launch

  Space scientist Alex Friedman requested his local rabbi to compose a Tefillah for the success of the “Beresheet” spacecraft. Friedman, who is a chossid of Chabad, is one of the leaders of the Israeli space project which launched Beresheet towards the moon • Full Story

  Space scientist Alex Friedman requested his local rabbi to compose a Tefillah for the success of the “Beresheet” spacecraft.

  Friedman, who is a chossid of Chabad, is one of the leaders of the Israeli space project which launched Beresheet towards the moon.

  Recently, he asked Rabbi Gideon Binyamin, who serves as rabbi of Nof Ayalon, to write a “Tefillas Haderech” for him to say during the historical launch.

  The words of the Tefillah are below:

  “יהי רצון, ה ‘אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתשלחו ברכה והצלחה לכל דבר שאנו עושים, שאתם מובילים את החללית שלנו לשלום ולהביא אותה לשלום, ולשמור אותה מכל מיני תקלות, ותאפשר לנו לראות את זה מגיע לירח בשלום, ואתה יכול להביא אותו בחזרה בשמחה ובשלום, כי הקב”ה נותן חוכמה, ומפיו מגיע ידע והבנה, כי אתה אלוקים ששומע תפילות ותחנונים. ברוך אתה, שומע תפילה “.

  (“May it be your will, L-rd our G-d and G-d of our fathers, that You send blessing and success to everything we do, that You lead our spacecraft to peace and bring it to peace, and save it from all sorts of malfunctions, and allow us to see it reach the moon in peace. And may You bring it back in happiness and in peace. Because G-d gives wisdom, and from His mouth comes knowledge and understanding. Because You are a G-d Who hears prayers and supplications. Blessed are You, who hears prayers.”)

  139

  Related Posts:

  *Only proper comments will be allowed
 • Event Calendar

 • Tuesday, Oct 27th, Wedding – Shlome Wolvovsky – CH & Rochel Leah Matusof – Madison, WI @ Oholei Torah
 • Thursday Oct 29th Wedding: Devorah Bennish – Detroit & Mordechai Rubin – London @ Royalty House, MI
 • Sunday, Oct 25th, Sholli Miller – Chicago, IL & Batya Korf – Miami Beach, FL @ Bais Rivka 310 Crown Street
 • Thursday, Oct 22 Wedding: Chaim Boruch Bar-Chaim – CH & Shoshana Pimentelli – CH/TX @ Oholei Torah
 • Thursday, Oct 22 L’Chaim: Sruli Finck – CH & Chaya Mangel – Dayton, OH @ Chovevei Torah 885 Eastern Parkway
 • Tuesday, Oct 20th Wedding: Dovid Kaminetzky – Melbourne, AU & Chaya Okunov – Crown Heights @ Oholei Torah
 • Monday Oct 19 L’Chaim: Ari (Aaron) Levertov – Crown Heights & Debby Rabinowicz – Sao Paulo, Brazil @ Choivevey Torah
 • Monday, Oct 19 2015 Wedding: Mendy Zippel – Salt Lake City, UT & Fraidy Shagalov – Crown Heights @ Oholei Torah
 • Sunday 18th Oct. L’Chaim: Chananya Niassoff – CH & Tzirl Brennan – CH @ Bais Rivkah Crown St
 • Sunday Oct 18th – Wedding: Mendy Edelman – Crown Heights & Sara Lozenik – Miami, FL @ Oholei Torah
 • מנות לאביונים
 • Tehilim

 • Urgent Tehillim Needed
 • Dov Chaim Ben Rivkah
 • Tzvi Hirsch Ben Guttel
 • Charna Alexandra bas Chana Esther
 • Ettie Bas Alte Miriam
 • Zissel Yehudis Bas Masha
 • Chaim Yosef Yitzchok Ben Sarah Elka
 • Devorah Bas Sarah
 • Boruch Ben Sarah
 • DovBer Ben Dina
 • Lost and Found

 • Lost Men’s Heavy Black Winter Jacket Size Large in 770
 • Lost in 770 before Pesach, a black Bradley Jons long coat size 38R. No lining and no belt. Almost brand new! Please call zalman at 347-788-0749
 • Found black hats outside 770, behind the Hatzalah ambulance
 • lost – Chitas bearing a blessing to Shmuel from Sarge. (Sargent Zvi Fisher z..l.v) geulanow@012.net.il or +1-7869427070
 • LOST: in 770 a black Lenovo Intel core i5 laptop in a dark grey laptop bad together with a WD hard drive, if found please call Zalmy 347-788-0749
 • Found: Maroon Chitas
 • Found: Bag of Clothes
 • Found: Leather-Bound Pink Siddur
 • Lost: Box with Mini Shas from YSP
 • Lost: Rose Gold Bangle/Bracelet
 • Classifieds

 • Cook position for a local Mosad
 • Looking for a cook/kitchen manager
 • Administrator for a local Mosad Experience a must, and preferbiligual a bonus poconosmountains@gmail.com
 • Looking for a cook/kitchen manager Experience a must. poconosmountains@gmail.com
 • ‘Beis Mosiach’s’ to give away for free
 • Private Rooms for Men
 • Newly renovated Basement for rent
 • Judaica Store in Crown Heights is Looking to Hire
 • Looking for Work? Opportunity available, for a quick & efficient typist in Williamsburg. For more info: 201-800-1774
 • Lost in 770 Last Week: Transparant Bag of Tefillin, Rashi, R”T, Chitas – in black/grey 770 pouches