קזחסטן 1290
 • Can I Have Fleishig at a Siyum?

  Is it true that Minhag Chabad is to refrain from eating meat even after making a Siyum during the 9 days? I have not heard of such a Minhag as an official Chabad Minhag. By Horav Yosef Yeshaya Braun, member of the Badatz of Crown Heights Full Article

  By Horav Yosef Yeshaya Braun, member of the Badatz of Crown Heights

  Is it true that Minhag Chabad is to refrain from eating meat even after making a Siyum during the 9 days?

  I have not heard of such a Minhag as an official Chabad Minhag.

  In Sefer Haminhagim it relates:

  כ”ק אדמו”ר (מהרש”ב) נ”ע הי’ נוהג לעשות סיומים בט’ ימים שבין ר”ח לט’ באב אף שלא היה סועד אח״כ בבשר ויין.

  In the English translation:

  The Rebbe Rashab used to time the festive conclusion of his study of various Talmudic tractates to coincide with the Nine Days from Rosh Chodesh Menachem Av until Tishah BeAv. The meal that honored each such Siyum, however, included neither wine nor meat.

  It’s possible that people understand from the translation as to say that the Rebbe Rashab was makpid that although he made a siyum he nevertheless did not eat meat. However, from the simple understanding of the Hebrew text it doesn’t seem to imply that. Rather he made a siyum even though he had no intention of eating meat.

  Furthermore, there are numerous times the Rebbe quoted this custom and on (at least) one occasion explained the basis for the custom.

  In שיחות קודש תש”מ ש”פ דברים סעי’ צג the Rebbe says that the Rebbe Rashab needed for health reasons to eat chicken once every few days (including at least once in the nine days) and in order to eat chicken he made a siyum on all of the nine days. The Rebbe then goes on to ask if the Rebbe Rashab only needed to eat chicken one day why did he have to make a siyum every day? The Rebbe answers because he didn’t want to use the Torah as something to use for his own physical benefit. In other words he didn’t want to make a siyum in order to eat chicken – even if needed for health reasons. This way since he made a siyum every day it’s not noticeable that it was so he can eat chicken on that one day.

  Also interesting to note from תו”מ ש”פ פנחס תשמ”ה (page 2648) where the Rebbe mentions
  ומכיון שעושים סיום מסכת – יכולים לעשות סעודת מצוה ולאכול בשר ולשתות יין. וכפי שכבר נהגו בכמה מקומות לעשות סיומים ולקשר זאת עם סעודת מצוה עד לאכילת בשר כו’.

  Thus, there is no official minhag not to eat meat. At the same time, the purpose of the siyum is not in order to have meat. Nor was that the intention of the Rebbe’s horaah to make siyumim every day. Perhaps, that’s the reason why a custom developed not to serve meat at siyumim other than where necessary.

  Q: Based on your explanation here, if you were going to a Siyum that served meat (and the Siyum was being made for the right reason, and it was one that you would generally attend) would you feel comfortable eating meat?

  Yes

  מקורות:

  בספר המנהגים מובא שעשה סיום אף שלא היה סועד בבשר. ולא שלא אכל בשר. ונתבאר בשיחת ש״פ דברים תש״מ הטעם. ועד״ז בכ״מ. וראה שיחת ש״פ פינחס תשמ״ה, ובנוגע לסיום ספר (אחד של ה)הרמב״ם. וראה שיחת ש״פ מטו״מ תש״מ. ש״פ מטו״מ תשמ״ג. לקו״ש כג ע׳ 223. כח ע׳ 287 הע׳ 69-72. יח ע׳ 316. כט ע׳ 250. סה״ש תנש״א ב ע׳ 708. ש״פ מטו״מ תשמ״ז בלתי מוגה. ועוד. וראה ההודעה לציבור מתשל״ה – התקשרות שסה. וראה תשורה רבינוביץ סיון תשס״ד ע׳ 17.

  677

  Tags: ,

  Related Posts:

  *Only proper comments will be allowed
 • Event Calendar

 • Tuesday, Oct 27th, Wedding – Shlome Wolvovsky – CH & Rochel Leah Matusof – Madison, WI @ Oholei Torah
 • Thursday Oct 29th Wedding: Devorah Bennish – Detroit & Mordechai Rubin – London @ Royalty House, MI
 • Sunday, Oct 25th, Sholli Miller – Chicago, IL & Batya Korf – Miami Beach, FL @ Bais Rivka 310 Crown Street
 • Thursday, Oct 22 Wedding: Chaim Boruch Bar-Chaim – CH & Shoshana Pimentelli – CH/TX @ Oholei Torah
 • Thursday, Oct 22 L’Chaim: Sruli Finck – CH & Chaya Mangel – Dayton, OH @ Chovevei Torah 885 Eastern Parkway
 • Tuesday, Oct 20th Wedding: Dovid Kaminetzky – Melbourne, AU & Chaya Okunov – Crown Heights @ Oholei Torah
 • Monday Oct 19 L’Chaim: Ari (Aaron) Levertov – Crown Heights & Debby Rabinowicz – Sao Paulo, Brazil @ Choivevey Torah
 • Monday, Oct 19 2015 Wedding: Mendy Zippel – Salt Lake City, UT & Fraidy Shagalov – Crown Heights @ Oholei Torah
 • Sunday 18th Oct. L’Chaim: Chananya Niassoff – CH & Tzirl Brennan – CH @ Bais Rivkah Crown St
 • Sunday Oct 18th – Wedding: Mendy Edelman – Crown Heights & Sara Lozenik – Miami, FL @ Oholei Torah
 • Tehilim

 • Urgent Tehillim Needed
 • Dov Chaim Ben Rivkah
 • Tzvi Hirsch Ben Guttel
 • Charna Alexandra bas Chana Esther
 • Ettie Bas Alte Miriam
 • Zissel Yehudis Bas Masha
 • Chaim Yosef Yitzchok Ben Sarah Elka
 • Devorah Bas Sarah
 • Boruch Ben Sarah
 • DovBer Ben Dina
 • Lost and Found

 • Lost Men’s Heavy Black Winter Jacket Size Large in 770
 • Lost in 770 before Pesach, a black Bradley Jons long coat size 38R. No lining and no belt. Almost brand new! Please call zalman at 347-788-0749
 • Found black hats outside 770, behind the Hatzalah ambulance
 • lost – Chitas bearing a blessing to Shmuel from Sarge. (Sargent Zvi Fisher z..l.v) [email protected] or +1-7869427070
 • LOST: in 770 a black Lenovo Intel core i5 laptop in a dark grey laptop bad together with a WD hard drive, if found please call Zalmy 347-788-0749
 • Found: Maroon Chitas
 • Found: Bag of Clothes
 • Found: Leather-Bound Pink Siddur
 • Lost: Box with Mini Shas from YSP
 • Lost: Rose Gold Bangle/Bracelet
 • Classifieds

 • Cook position for a local Mosad
 • Looking for a cook/kitchen manager
 • Administrator for a local Mosad Experience a must, and preferbiligual a bonus [email protected]
 • Looking for a cook/kitchen manager Experience a must. [email protected]
 • ‘Beis Mosiach’s’ to give away for free
 • Private Rooms for Men
 • Newly renovated Basement for rent
 • Judaica Store in Crown Heights is Looking to Hire
 • Looking for Work? Opportunity available, for a quick & efficient typist in Williamsburg. For more info: 201-800-1774
 • Lost in 770 Last Week: Transparant Bag of Tefillin, Rashi, R”T, Chitas – in black/grey 770 pouches